Brokva logo

Gvožđara Brokva

Dobrota 59, 85330 Kotor
Crna Gora

Telefon: +382-67-43-33-55
Fax: +382-32-335-077
mail: info@brokva.me